1964עתיקות בית הכנסת בברעםעתיקות בית הכנסת בברעםתל חיבירניתחורשת טלמבית זית לעין כרם1965 (22)1965 (23)1965 (24)הר הרצל1965 (26)1965 (27)1965 (28)מוזיאון ישראלמוזיאון ישראלמוזיאון ישראל1965 (34)מוזיאון ישראלמוזיאון ישראל