00בגינה של סבתא שלומיטירונות2 Afterטירונותטירונות04טירונות05טירונותטירונותטירונות06006.Meiriטירונות0101519451946 (2)1946בגינה של סבתא שלומי